Remedial Teaching en Kindercoaching

Welkom bij ABC-123 Remedial Teaching

ABC-123 Remedial Teaching is een praktijk voor individuele leerhulp en begeleiding voor leerlingen in het basisonderwijs én het voorgezet onderwijs. Ook is er een mogelijkheid om, in overleg met de school en de leerkracht, individuele begeleiding op school te krijgen.

ABC-123 Remedial Teaching werkt vanuit de visie dat iedere leerling uniek is en een eigen leerstrategie heeft en dat het leren veel gemakkelijker gaat als de eigen leerstrategie bekend is. De een leert door te lezen, een ander door het te horen of door de stof uit te tekenen, bijvoorbeeld met hulp van mindmappen.

Leerachterstand opgelopen of een extra steuntje nodig?

Kom eens kijken wat ik voor je kan doen!

Als leerlingen binnen komen zien ze vaak heel erg op tegen hun schoolwerk. Het is moeilijk, het duurt lang en het is saai. Als leerlingen geholpen worden met pre-teaching, dan kunnen ze beter meekomen in de klas en daardoor krijgen ze meer zelfvertrouwen. En langzamerhand wordt het werk niet meer zo moeilijk en saai. Dat heb ik in mijn visitekaartje tot uitdrukking proberen te brengen. De voorkant laat zien, hoe moeilijk een leerling het schoolwerk vindt en de achterkant laat zien hoe ze na wat extra hulp door het werk heen “vliegen”.

Naast extra hulp met de reguliere schoolvakken kan er ook getraind worden voor de CITO-toetsen. Hierbij wordt er niet alleen geoefend voor de CITO-toetsen-zelf, maar kijken we ook hoe het algemene leerstofniveau verbeterd kan worden.

Individueel of in groepjes van 2-3 leerlingen:

  • Training voor de CITO-entreetoets en CITO-eindtoets
  • Training voor de verplichte rekentoets in het Voortgezet Onderwijs
  • Training voor de verplichte taaltoets in het MBO/HBO
  • Training voor de verplichte rekentoets in het MBO/HBO